Personvernerklæring

Vår nettside bruker cookies.

Gjennom informasjonskapsler (cookies) på nettsiden får vi tilgang til informasjon om deg som bruker. Informasjonen vil bli brukt til forbedring av våre nettsider og tjenester.

Cookies som brukes på nettsiden vår er:

CookieFormålBeskrivelseVarighet
_gaGir besøkende en unik id som er konstant fra besøk til besøk.Gir oss mulighet til å se om brukerne kommer tilbake til nettstedet, men uten at de kan identifiseres.2 år etter siste besøk
_gidSkiller brukere fra hverandre, på samme måte som _ga. 24 timer
_gatCookien brukes til å begrense antall spørringer til Google AnalyticsLagrer ingen informasjon1 minutt
_galiBenyttes av Google Analytics for å fastslå hvilke lenker brukerne klikker på (dersom det er flere like). 2 år
_dc_gtm_UA-WR54BZXSettes av Google Analytics for å holde oversikt over hvor mange ganger en bruker besøker nettstedet, hvordan brukeren kom til nettstedet og hvilket land brukeren befinner seg i. Cookien regner også ut en slutt-tid for besøket.  
AMP TokenAMP-TOKEN inneholder en token som kan bli brukt til å innhente klient-ID’en fra en AMP klient-ID-service. Andre relevante verdier kan være opt-out* eller feilmeldinger ved innhenting av denne informasjonen. 30 sekunder til ett år
_gac_Inneholder kampanjerelatert informasjon om brukeren. Hvis Google Analytics og Google Adwords er koblet sammen, vil Adwords lese denne cookien dersom ikke brukeren har valgt opt-out*. 90 dager
_gadsGoogle Adwords, kan settes for å unngå at en bruker skal se samme annonse om og om igjen. Maksimalt 540 dager

google maps

APISID, HSID, SAPISID, SID, PREF, SSID

youtube

LOGIN_INFO, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC

  • Med opt-out menes at du har blokkert for opplasting av informasjonskapsler eller cookies på din datamaskin.

Du kan lese mer om Googles policy for bruk av personopplysninger her:  https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/

Du kan melde deg ut av Googles bruk av cookies (opt-out) for annonsering via Googles side om annonsering og personvern: http://www.google.se/policies/privacy/ads

Dersom du ikke ønsker å bli sporet, kan du deaktivere bruk av cookies (opt-out) på din maskin via nettleseren, det gjør du her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Bruk av Facebook pixel: sporing på Facebook, Instagram, Messenger Instant Articles og Audience Network.

Facebook står som eier av Instagram, Messenger, Instant Articles og Audience Network, og bruk av Facebook pixel dekker derfor også disse kanalene.

En Facebook pixel er en plug-in eller en programvare som ligger på vårt nettsted og som samler informasjon til Facebook. Pixelen samler informasjon fra informasjonskapslene (cookies) som ligger i din nettleser, og sender dette tilbake til Facebook hvor informasjonen blir samlet sammen med data fra din Facebookprofil.

Informasjon som samles kan være knyttet til din brukeratferd (demografiske data som alder, kjønn, interesser) eller handlinger du utfører som klikk på lenker. Informasjonen er kun tilgjengelig på et anonymisert og aggregert nivå. Informasjonen brukes til analyseformål, målrettet annonsering basert på din brukeratferd (remarketing) samt til å identifisere målgrupper for annonsering som har en profil som er lik din og derfor har en potensiell mulighet for å ha et likt handlingsmønster eller behov.

Informasjon samlet inn via Facebook pixel, lagres fra 90 dager til 2 år. Informasjonen lagres på servere hos Facebook i USA.

Ved bruk av Facebook i forbindelse med annonsering vil Facebook i de aller fleste tilfeller være behandlingsansvarlig. Det er dog noen unntak:

  • Bruk av Facebook Lead Ads, et verktøy for å samle inn epostadresser via Facebooksidene, der både Facebook og Pøssl Norge vil være behandlingsansvarlige. Dersom Pøssl Norge vil ta i bruk dette verktøyet, vil informasjon om brukerens rettigheter være tydelig angitt i annonsen hvor brukeren frivillig legger fra seg persondata.
  • Opplasting av eksisterende e-postlister for målrettet annonsering på Facebook. Dersom Pøssl Norge vil bruke dette verktøyet vil det kun være rettet mot potensielle elever som frivillig har gitt sitt samtykke til dette.

Personvernerklæring

Vi vil behandle dine opplysninger som beskrevet nedenfor. Behandlingen av personopplysninger vil skje innenfor rammen av reglene i Personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 og markedsføringsloven.

Formålet med behandlingen

Vi behandler personopplysninger i den grad det er nødvendig for å inngå og gjennomføre våre kundeavtaler, for å føre interne regnskaper og gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser. Vi behandler også personopplysninger for å kunne rette direkte markedsføring mot deg, i den grad du har samtykket til det eller det er tillatt i henhold til personopplysningsloven og markedsføringsloven. Personopplysningene vil ikke bli brukt til andre formål enn det som er nevnt her, med mindre du har samtykket til det eller det er påbudt ved lov.

Personopplysningene

Behandlingen omfatter personopplysninger du har gitt oss, som navn, tittel, kontaktopplysninger, språk og alder.

Sletting av personopplysningene

Vi behandler personopplysninger så lenge det er nødvending for å nå formålene som er beskrevet ovenfor. Når behandlingen er basert på samtykke vil personopplysningene bli slettet dersom du trekker tilbake samtykket. Dette gjelder likevel ikke dersom sletting er i strid med andre påbud som er pålagt oss ved lov, typisk regnskapslovgivningen.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i dine personopplysninger. Du har også rett til å be om at opplysninger som er uriktige eller ufullstendige, eller som det ikke er adgang til å behandle, blir rettet eller slettet. Dette gjelder likevel ikke dersom sletting er i strid med andre påbud som er pålagt oss ved lov, typisk regnskapslovgivningen.

Kontaktopplysninger

Henvendelser vedrørende behandlingen, herunder innsyn, retting og sletting, skal rettes til:
Pössl Norge
v/Amund Nylund
amund@possl.no
905 42 640

Vår nettside bruker cookies.